Rychlý kontakt

Kontaktní osoba:

Pavel Šimek

telefon: 605540241

Jaroslav Spěšný

telefon: 777079705

email: info@strechysimek.cz

Tondach

O společnosti Tondach

Firma Tondach má několik závodů s dlouholetou historií. Hlavní jsou tyto.

Výrobní závod TONDACH HRANICE

Závod s dlouholetou tradicí výroby zdicích materiálů a krytiny byl zprivatizován v roce 1992. V roce 1996 prošel velmi rozsáhlou rekonstrukcí všech provozů v nákladu 750 mil. Kč. Druhá etapa investic, která obsahovala modernizaci linky na výrobu doplňků, stála 120 mil. Kč a byla dokončena v roce 2000. Třetí etapa započala v průběhu roku 2007 projektovou přípravou na výstavbu nové linky v Hranicích. Její výstavby započala počátkem roku 2008 a ukončena byla ještě do konce roku s celkovými investicemi cca 24 mil. Euro. Počátkem roku 2009 se rozběhla výroba na nové lince a byl uveden na trh nový typ tašky Samba 11 posuvná taška. V současné době závod zaměstnává 183 osob. V závodě Hranice je vyráběno pět modelů velkoformátových ražených tašek včetně kompletního systému keramických doplňků.
Veškerý sortiment je vyráběn jak v režném provedení, tak ve třech barevných odstínech engob a dvou odstínech glazur. Nová technologie umožňuje vyrábět v kvalitě srovnatelné s velkými evropskými výrobci a splňuje normy platné v EU.

Výrobní závod TONDACH ŠLAPANICE

Závod, který vznikl po rozdělení Brněnských cihelen, byl současným vlastníkem zakoupen v roce 1992. Cihelna, která byla postavena v roce 1987, patřila mezi nejmodernější u nás, a přesto byly v posledních letech do inovace výroby vloženy investice v celkové výši cca 250 mil. Kč, které směřovaly ke zkvalitnění a rozšíření sortimentu. V současné době se vkládají nemalé finanční prostředky (cca 50 mil. Kč) do zkvalitnění suroviny jak na výrobu tašek, tak na výrobu cihelných bloků. Ve výrobním programu jsou dva modely tašek klasického formátu ve čtyřech barevných provedeních. Roční kapacita je 16 milionů kusů tašek. Vlastní výroba keramických funkčních a okrasných doplňků v kapacitě cca 10 tisíc ks ročně patří již k tradiční produkci Šlapanic. Dále se v závodě Šlapanice vyrábí termoizolační bloky KERATHERM. V roce 2000 se přešlo na výrobu velmi žádaných termoizolačních bloků pero-drážka, které splňují veškeré technické parametry požadované u nosného izolačního zdiva. Při realizaci takového zdiva dochází k velké úspoře malty, času a následně i nákladů. Termoizolační bloky se vyrábí v různých tloušťkách s doplňujícími tvarovkami (půlky, rohové cihly) pro snadné a rychlé vytvoření vazeb, a tak lze systémem KERATHERM vyzdít jakoukoliv svislou konstrukci. V roce 2008 se navíc začalo i s výrobou broušených cihel s možností přesného zdění obvodového i vnitřního zdiva. Kapacita výroby je cca 78 mil. c.j. zdicích materiálů ročně.

 

Výrobní závod TONDACH BLÍŽEJOV

Výroba pálené střešní krytiny a zdicích materiálů má v Blížejově více než stoletou tradici. Současný závod byl v letech 1996 a 1997 tehdejším německým majitelem nákladně přebudován na výrobu tažených tašek – bobrovek. Výše investice dosáhla cca 290 milionů Kč, přičemž zde byla jako v jednom z prvních závodů v Evropě místo klasické tunelové pece nainstalována válečková pec s dobou výpalu 6 hodin a výrobní kapacitou 16 milionů kusů bobrovek ročně. Materiál na výrobu bobrovek je dopravován z centrální přípravny hmot ve Stodu. Tato klasická střešní krytina v režném provedení se dodává jak do české obchodní sítě, tak i na trhy v Německu a Rakousku. Firma Tondach Česká republika s.r.o. je majitelem blížejovského závodu od roku 2001.

Oficiální stránky: www.tondach.cz

 

 

Oficiální text společnosti